Konsortsiumileping

Konsortsiumileping

EGK projekti partneritel, Tartu ülikoolil ja Eesti Biokeskusel, on vaba juurdepääs üksteise poolt loodavale infrastruktuurile. Infrastruktuuri baasil loodava intellektuaalse omandi jaotus, konfidentsiaalse teabe kasutamine ning partnerivahelised rollid projekti elluviimisel on reguleeritud partnerite vahelise konsortsiumilepinguga. EGK konsortsiumi tegevuste elluviimise käigus loodav tulemus ja intellektuaalse omandi varalised õigused kuuluvad sellele poolele, kelle töötajad konkreetse tulemuse on loonud. Kui tulemus on loodud poolte poolt ühiselt, siis kuulub ka tulemus mõlemale poolele ühiselt.

TÜ ja EBK suhteid reguleerib kahe asutuse vaheline koostööleping, milles on muuhulgas sätestatud  teadusliku aparatuuri “ristkasutamine”. Lisaks seob partnereid Riia 23b hoone ruumikasutust ja -hooldust reguleeriv leping. Need kaks lepingut määravad ja tagavad raamistiku Eesti Genoomikakeskuse kui riikliku infrastruktuuri objekti toimimiseks.