Eesti Genoomikakeskus kui Eesti teadustaristu

Eesti genoomika arengu jätkamiseks loodi 2010 aastal Tartu ülikooli Eesti Geenivaramu (TÜ EGV) ja Eesti Biokeskuse (EBK) baasil Eesti Genoomikakeskus (EGK), mis hõlmab nii populatsioonipõhist biopanka, genoomiuuringuteks vajalkku taristut kui ka bioinformaatika ja statistika alast teaduslikku kompententsi. TÜ Eesti Geenivaramu  on ESFRI teekaardi objekti, Euroopa biopankade ja biomolekulaarressursside teadustaristu BBMRI-ERIC partner ja ühtlasi täidab selles Eesti node’i ülesandeid.

Taustainformatsioon

Eesti Genoomikakeskuse (EGK) ülesanne on kindlustada Eesti T&A vajadused genoomianalüüsi osas, sh konkurentsivõimeliseks osaluseks rahuvusvahelises koostöös ja rakendusteks tervishoiu igapäevases praktikas.

Tänasel päeval koosneb loodud taristu TÜ Eesti Geenivaramu 52 000 geenidoonori tervise- ja fenotüübiandmetest ning oluliselt täienenud genoomiandmetest ja Eesti Biokeskuse poolt loodavast temporaalsest genoomiandmete referents baasist, mis annab teiste rahvaste genoomiandmestiku näol Geenivaramule kui teadusinfrastruktuurile rahvusvahelise mõõtme, seda eriti loomuliku geneetilise varieerumise tekke aspektist. 

Eesti Genoomikakeskus asub Tartus, Riia 23b (Omicumi majas), kus on suurepärased töötingimused ja spetsiaalselt genoomiuuringuteks ja populatsioonipõhise biopanga haldamiseks vajalik taristu.  Mitme erineva meetme raames soetatud maailmatasemel genoomianalüüsi aparatuur võimaldab kiirelt ja efektiivselt ellu viia teadusprojekte ja pakkuda teenust nii Eesti kui välismaa teadusasutustele ja laboritele, haiglatele ning ettevõtetele.

Oma infrastruktuuri (suuremahuline ja kvaliteetne andmestik, kiire ja kompetentne geenianalüüsi teenus nii andmete tootmiseks kui ka nende statistiliseks ja bioinformaatiliseks töötlemiseks) näol soovitakse pakkuda rakendusvõimalusi teadlastele väga paljudes teadussuundades - geneetikas, meditsiinis, farmakogeneetikas, sotsiaalteadustes, ökoloogias jne.  Taristu üheks oluliseks eesmärgiks Eesti suunal on rikastada diagnostika- ja ravivõimalusi arendades ja juurutades Eestis personaalset meditsiini ning seeläbi aidata kaasa rahva tervise parandamisele. 

Partnerlus

Eesti Genoomikakeskuse partnerid on Tartu ülikool ja Eesti Biokeskus. Alates 01.01.2018 moodustati TÜ Eesti Geenivaramu ja Eesti Biokeskuse ühinemise tulemusena TÜ genoomika instituut.

Alates 2013. aastast on TÜ Eesti Geenivaramu üleeuroopalise biopankade ja biomolekulaarressursside teadustaristu BBMRI-ERIC (www.bbmri-eric.eu) liige.