Eesti genoomikakeskus

Genoomiandmete referentsbaas

Temporaalne genoomiandmete referentsbaas, mis käimasoleva EGK projekti raames Eesti Biokeskuse teadlaste poolt täiendavalt luuakse, on sarnaselt projekti esimeses perioodis loodud spetsiaalsele genoomiandmete referentsbaasile kogu maailma teadlaskonnale populatsioonigeneetilisteks uuringuteks avatud.

Andmed on kättesaadavad:

  1. Eesti Biokeskuse veebilehel: http://evolbio.ut.ee/CGgenomes.html
  2. European Nucleotide Archive andmebaasis: https://www.ebi.ac.uk/ena/data/search?query=PRJEB12437