Eesti genoomikakeskus

TÜ genoomika instituudi tuumiklabor

TÜ genoomika instituudi tuumiklabor moodustati 1. jaanuaril 2018. aastal TÜ Eesti geenivaramu ja ülikooliga liitunud Eesti biokeskuse alusel. Liitunud TÜ Eesti geenivaramu ja Eesti biokeskuse tuumiklaborid alustasid tööd juba 2006. aastal, seega on mõlemal laboril pikaajaline kogemus DNA genotüpiseerimise ja DNA ning RNA sekveneerimise osas. Tuumiklaboris on kasutusel Illumina genotüpiseerimise ja NGS (next generation sequencing) sekveneerimise tehnoloogia. Samuti pikkade järjestuste sekveneerimissüsteemid – PacBio ja Oxford Nanopore Technologies. Lisaks on laboril pikaajaline Sanger sekveneerimise tehnoloogia kasutamise kogemus. Tuumiklabor pakub oma teenuseid nii Eestis kui välismaal asuvatele teadus- ja meditsiiniasutustele. Suuremad kliendid väljaspool Tartu ülikooli on siiani olnud Soomest, Lätist ja Inglismaalt.
 
TÜ genoomika instituudi tuumiklabor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud katselabor reg. nr. L300 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes. 
 
logo

 

Pakutavad teenused

Illumina iScan võimaldab kiibipõhist ülegenoomset genotüpiseerimist ja DNA metülatsiooni analüüsi.

Tuumiklabori poolt pakutavate genotüpiseerimisteenuste hulka kuuluvad kõik Illumina poolt pakutavad genotüpiseerimiskiibid ja genoomi metülatsioonimustrite määramist võimaldavad kiibid.

Meie teise põlvkonna sekveneerimise (NGS) masinapark võimaldab kasutada kõiki Illumina poolt pakutavaid rakendusi.

Tuumiklabori poolt pakutavad NGS sekveneerimisteenused hõlmavad:

  • kogu genoomi resekveneerimine või de novo sekveneerimine (short-read ja long-read),
  • suunatud ehk huvipakkuvate alade sekveneerimine (nt eksoom, vähi geenid, kaasasündinud haiguste geenid, rRNA geenid jms),
  • kogu transkriptoomi ehk RNA sekveneerimine,
  • valku kodeeriva mRNA sekveneerimine, valk-DNA interaktsioonide sekveneerimine (ChIPseq), bisulfit tehnoloogiaga sekveneerimine DNA metülatsiooni analüüsiks (sh kogu DNA või huvipakkuvate regioonide sekveneerimine),
  • metagenoomi sekveneerimine ehk erinevate organite (nt soolestiku või naha) või keskkonna bakterikoosluste määramine

Tuumiklabor pakub samuti Sanger sekveneerimise teenustööd. Analüüse viime läbi Applied Biosystemsi kapillaarelektroforeesimasinatel.

TÜ genoomika instituudi tuumiklaboris kasutatav tehnoloogia

Illumina genotüpiseerimise ja sekveneerimise tehnoloogia Illumina iScan – genotüpiseerimise ja metülatsiooni analüüsiks.
Illumina MiSeq – väiksemate genoomide (mikroorganismid) ja amplikonide sekveneerimiseks.
Illumina NextSeq 2000 – suure ulatusega väga mitmekülgne sekvenaator, sobilik muuhulgas nii väikeste genoomide järjestamiseks, eksoomi-, transkriptoomi kui ka ühe raku tasemel uuringuteks.

Pikkade järjestuste sekveneerimiseks kasutatav tehnoloogia

PacBio Revio
Oxford Nanopore Technologies PromethION 2 Solo

Sanger sekveneerimise tehnoloogia

Applied Biosystems 3730xl DNA Analyzer

3500xl Dx Genetic Analyzer