Eesti genoomikakeskus

Eesti Genoomikakeskuse juhtimise skeem

EGK teadustaristu tegevust juhib ja koordineerib TÜ genoomika instituut, mille tööd reguleerib põhikiri. EGK taristu juhtkomiteesse kuuluvad GI direktor, GI asedirektor (Eesti Biokeskuse juht), EGV juhataja, genoomika tuumiklabori juhataja ja ETAGi poolne esindaja.

EGK juhtimise skeem. EGK teadustaristu koosneb kolmest olulisest üksusest: 1. EGV biopank, 2. genoomiandmete referentsbaas, 3. genoomika tuumiklabor.