Eesti genoomikakeskus

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaart

Eesti Genoomikakeskuse infrastruktuur on riikliku infrastruktuuri teekaardi objekt.

Teekaart on pikaajaline (10-20 aasta perspektiiviga) planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Teekaarti täiendatakse regulaarselt (5 aasta tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Infrastruktuuri lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega omista objektidele tähtsuse järjekorda, kuid teekaart on sisendiks ettevalmistamisel olevatele investeeringuotsustele.

TUUMIKTARISTU TOETUS

Eesti Genoomikakeskuse juurde kuuluv genoomika tuumiklabor on finantseeritud Eesti Teadusagentuuri (TT17) poolt.

etag