Eesti genoomikakeskus

Kontakt

TÜ genoomika instituut
Riia 23b, Tartu 51010
info.genomics@ut.ee

TÜ genoomika instituudi tuumiklabor
corefacility@ut.ee
https://genomics.ut.ee/et/sisu/genoomika-tuumiklabor