Rahastus

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaart

Teekaart on pikaajaline (10-20 aasta perspektiiviga) planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaas- ajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. Teekaarti täiendatakse regulaarselt (3 aasta tsükliga), et arvestada muutuvaid vajadusi ja võimalusi. Infrastruktuuri lülitamine teekaardi koosseisu ei tähenda rahastamisotsust ega omista objektidele tähtsuse järjekorda, kuid teekaart on sisendiks ettevalmistamisel olevatele investeeringuotsustele.

Eesti Genoomikakeskuse infrastruktuur on riikliku infrastruktuuri teekaardi objekt. Konsortsiumisse kuuluvad Tartu ülikool ja Eesti Biokeskus.

TÜ Eesti Geenivaramu on rahvusvahelise (ESFRI)  teadustaristu BBMRI-ERIC (www.bbmri-eric.eu) liige alates 2013 aastast ja täidab seal Eesti keskuse (node’i) rolli.